KIRJAN KUVAUS

SINULLAKIN ON OIKEUS ONNISTUA (Korpi Power, 136 sivua, nid.) esittelee uuden kokonaisvaltaisen mallin muutosten tekemiseen. Pehmeä muutos poikkeaa perinteisestä ”kovasta” ajattelutavasta, jonka keskeisinä onnistumistekijöinä pidetään ennen kaikkea vahvaa tahtoa ja tiukkaa itsekuria. Toisin kuin perinteisissä muutosprosesseissa, pehmeässä muutoksessa pysytään koko ajan mukavuusalueella.

Uusi malli avautuu helposti ’muutoksen pyörän’ kautta. Se esittelee pehmeän muutoksen mindsetin, uuden inhimillisemmän ja tehokkaamman tavan tehdä kaikenlaisia muutoksia elämässä.

Kun pehmeän muutoksen idean sisäistää, voi löytää aidon halun ja innostuksen muutosten tekemiseen, olipa kyse sitten laihduttamisesta, liikunnan lisäämisestä tai haitallisten tapojen muuttamisesta. Innostuminen on helppoa, kun tekeminen perustuu omaan haluun eikä tarvitse pelätä epäonnistumista. Uusi ajattelutapa vapauttaa turhasta huolehtimisesta ja antaa mahdollisuuden nauttia elämästä enemmän.

Kirjoittajat avaavat pehmeän muutoksen ideaa omien elämänkokemustensa kautta ja antavat lukijalle mahdollisuuden seurata aitiopaikalta sitä, miten jokainen voi käytännössä soveltaa pehmeää muutosta omaan elämäänsä. Kirja kannustaa jokaista hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Kenenkään ei tarvitse muuttua ollakseen hyväksytty.

Kirjan läpi kulkevien dialogien ja runsaan kuvituksen ansiosta lukukokemuksesta tulee kevyt ja miellyttävä, vaikka sisältö on painavaa ja jokaista koskettavaa asiaa. Lukija pääsee mukaan matkalle, jonka yhtenä päämääränä on etsiä tietä pehmeän muutoksen ytimeen, sisäiseen rauhaan.

SINULLAKIN ON OIKEUS ONNISTUA E-Kirja

9,90 €

SINULLAKIN ON OIKEUS ONNISTUA 

22,00 €